Article

Effects of time of year and chainsaw operator experience on tree felling safety
Wpływ wybranych czynników środowiskowych i stażu pracy operatorów pilarek na prawidłowość wycinki drzew
PIOTR CZYŻOWSKI, NATALIA KORCZ, MARIAN FLIS
Sylwan 166 (8):491-499, 2022
DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2022038
Available online: 2022-12-16
Open Access (CC-BY)
saw operator's work experience • season of the year • stump attributes • tree felling

Abstract
This study evaluates the effects of season and the length of service of chainsaw operators on the ability to achieve felling guidelines based on Occupational Health and Safety Regulations. The study consisted of measurements of stump cuts on three tree felling plots in two seasons: winter (in the presence of snow cover) and spring. In total, 90 stumps, 30 in each plot, were measured. Plots were similar in species composition, age, and forest habitat type, while variability in the study resulted from the age and occupational experience of saw operators. In addition, escape routes were assessed to evaluate whether they were in accordance with forest management Occupational Health and Safety Regulations. Season had no effect on stump attributes except for stump height, for which there was a significantly greater number of excessively high stumps in winter than in spring. More experienced saw operators were more competent in making precision saw cuts (e.g., depth of the notch cut, width of the hinge) and made fewer errors than a less experienced worker. In contrast, all escape routes prepared by a less experienced saw operator were prepared correctly, while about 8% of the escape routes prepared by longer−serving workers were incorrect. Since the preparation of escape routes depends only on compliance with Occupational Health and Safety Regulations and does not require special professional expertise, incorrect escape routes prepared by longer−serving saw operators probably reflect a disregard for risks caused by not following prescribed safety protocols.

Literature
Bentley, T.A., Parker, R.J., Ashby, L., 2005. Understanding felling safety in the New Zealand forest industry. Applied Ergonomics, 362: 165-175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apergo.2004.10.009.
Brzózko, J., Skarżyński, J., Wójcik, K., Rednowski, M., 2016. Doświadczenie pilarza a ryzyko wypadku przy ścince drzew. Sylwan 160 (6): 452-458. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2015153.
Buczaj, A., Pecyna, A., Lachowski, S., Choina, P., Goździewska, M., 2020. Causes of accidents at work in the opinions of public sector forestry employees in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 271: 6-14.
Chodkowska, J., Gendek, A., 2009. Ocena prawidłowości ścinki drzew przez operatorów wykonujących prace na terenie Nadleśnictwa Chojnów na podstawie parametrów pniaka. Problemy Inżynierii Rolniczej i Leśnej. Warszawa, p. 46-54.
Cividino, S.R.S., Gubiani, R., Pergher, G., Dell’Antonia, D., Maroncelli, E., 2013. Accident investigation related to the use of chainsaw. Journal of Agricultural Engineering, 44 (2): 686-689. DOI: https://doi.org/10.4081/jae.2013.379.
Dos Santos, S., Migunga, G.A., 2014. Productivity and costs modeling for tree harvesting operations using chainsaws in plantation forests, Tanzania. International Journal of Engineering and Technology, 3: 464-472. DOI: http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v3i4.3407.
Ferreira, M.D.C.P., Caparrós, F.S., Castrillo, J.A.C., García, A.I.M., Romero, J.C.R., 2022. Assessment of Chainsaw Operators Training in Andalusia Spain. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 431: 121-135. DOI: https://doi.org/10.5552/crojfe.2022.1204.
Gendek, A., Aniszewska, M., Nurek, T., Moskalik, T., 2018. Stan wyszkolenia i wyposażenie operatorów pilarek spalinowych zatrudnionych przy pozyskaniu drewna w polskich lasach. Sylwan, 162 (2): 118-126. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2017110.
Grzywiński, W., Sawa, L., Nowik, A., Nowicki, G., 2013. Struktura wypadków przy pracy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w latach 1990-2009. Sylwan, 157 (6): 403-411. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2012090.
Grzywiński, W., Turowski, R., Naskrent, B., Jelonek, T., Tomczak, A., 2020. The impact of season on productivity and time consumption in timber harvesting from young alder stands in lowland Poland. Forests 1110: 1081. DOI: https://doi.org/10.3390/f11101081.
Grzywiński, W., Wandycz, A., Tomczak, A., Jelonek, T., 2016. The prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among loggers in Poland. International Journal of Industrial Ergonomics, 52: 12-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2015.07.003.
GUS, 2021. Rocznik Statystyczny Leśnictwa, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, p. 203-2011.
Hiesl, P., 2013. Productivity standards for whole-tree and cut-to-length harvesting systems in Maine. PhD Thesis. The University of Maine.
Iftime, M.D., Dumitrascu, A.E., Ciobanu, V.D., 2020. Chainsaw operators’ exposure to occupational risk factors and incidence of professional diseases specific to the forestry field. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-12. DOI: https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1703336.
Instrukcja, 2012. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Załącznik do zarządzenia nr 36 DGLP z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Leszczyński, K., Jałowska, M., 2011. Podobieństwo stanowisk pracy w cięciach sanitarnych. Sylwan, 155 (7): 437-445. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2009242.
Manka, P., 2007. Ocena prawidłowości techniki ścinki drzew w lasach prywatnych na podstawie analizy pniaków. Przegląd Leśniczy, 1704: 8-9.
Melemez, K., Tunay, M., 2010. Determining physical workload of chainsaw operators working in forest harvesting. Technology, 13 (4): 237-243.
Moskalik, T., Borz, S.A., Dvořák, J., Ferencik, M., Glushkov, S., Muiste, P., Lazdiňđ, A., Styranivsky, O., 2017. Timber Harvesting Methods in Eastern European Countries: A review. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 38 (2): 231-241.
Nowacka, W.Ł., Moskalik, T., 2013. Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania drewna. Forestry Letters, 105: 85-93.
Paschalis-Jakubowicz, P., 2011. Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Problemy Ekorozwoju, 62: 101-106.
Robb, W., Cocking, J., 2014. Review of European chainsaw fatalities, accidents and trends. Arboricultural Journal: The International Journal of Urban Forestry, 362: 103-126. DOI: https://doi.org/10.1080/03071375.2014.913944.
Suchomel, J., Belanová, K., 2009. Influence of selected meteorological phenomena on work injury frequency in timber harvesting process. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 302: 185-191.
Suhartana, S., 2020. Works experience of chainsaw operators in peat swamp forest plantation in increasing timber productivity and efficiency. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 935 (1): 012002. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/935/1/012002.
Suwała, M., Jodłowski, K., 2002. Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Część I. Trzebieże późne. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, ser. A, 2 (935): 87-109.
TIBCO Software Inc., 2017. Statistica (data analysis software system), version 13. http://statistica.io.
Weyrauch, D., Gill, J.R., 2021. Accidental deaths involving trees: professional and nonprofessional woodcutting and tree failures with autopsy findings. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 424: 350-353. DOI: https://doi.org/10.1097/PAF.00000000000000686.
Xu, Y., Smidt, M., Zhang, Y., 2014. Logging worker wage, performance, and experience. Forest Products Journal, 64 (5-6): 210-216. DOI: https://doi.org/10.13073/FPJ-D-14-00035.