Issue: 2024_2

VIET HOANG DUONG XO, LUIZA TYMIŃSKA-CZABAŃSKA, SŁAWOMIR KONOPA, JAROSŁAW SOCHA
Effect of stand characteristics and environmental factors on the volume increment of oak in Poland
Wpływ cech drzewostanu i czynników środowiskowych na przyrost miąższości dębu w Polsce
RAFAŁ PALUCH, HEORHIY HRYNYK
The breast height form factor of pedunculate oak Quercus robur L. growing under the canopy of Scots pine stands in NE Poland and W Ukraine – a preliminary comparative analysis
Pierśnicowa liczba kształtu dębu szypułkowego Quercus robur L. rosnącego pod okapem drzewostanów sosnowych północno−wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy – wstępna analiza porównawcza
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, MARTIN KÜHMAIER, ARKADIUSZ STAŃCZYKIEWICZ
Harvester productivity and tree damage in thinning operations in pine stands in relation to the width of skid trails
Efektywność pozyskania drewna harwesterem i uszkodzenia drzew w zależności od szerokości szlaków zrywkowych
MAŁGORZATA OSMENDA, KATARZYNA NAWROT-CHORABIK
Interspecific interactions in dual cultures of selected fungal species inhabiting Scots pine trees
Interakcje międzygatunkowe w kulturach dualnych wybranych gatunków grzybów zasiedlających drewno sosny zwyczajnej
ANNA KLAMERUS-IWAN, MUHAMMAD OWAIS KHAN, PRANAV DEV SINGH, AGATA WARCZYK, MAŁGORZATA STOPYRA
Water retention capacity of red−stemmed feathermoss Pleurozium schreberi Mitt.
Pojemność wodna rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi Mitt.
1 - 5